שאלות על לוט

קוד: שאלות על לוט בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: מידד

אל: שיעור נח"ת נ"ט

מידד שלם

  1. מדוע לוט הצטרף אל אברהם במסעו לא"י?

  2. מה פרוש הפסוק “ ואברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויאהל עד סדום " - ישיבה היא עניין של קביעות ואוהל הוא עניין עראי?

  3. למה יש כל הזמן הפרדה בין בין לוט לבין סדום (בראשית י"ד, יא-טז)?

  4. למה לוט פחד לשבת בצוער " ויירא לוט לשבת בצוער "?

  5. למה בנותיו חושבות שהן היחידות בעולם הרי הן ראו שיש אנשים בצוער?

  6. למה לוט נצל מהפיכת סדום ולא ממלחמת 4 המלכים - הוא נלקח בשבי?

  7. האם לוט היה צדיק או רשע?

לוט מצטרף לאברהם כיוון שהוא חושש לחייו. הוא פוחד שנמרוד יתנכל אליו מפני שדודו אברהם היה מהפכן. לוט מצד אחד היה צדיק, ודבק באברהם; אך מצד שני הלך אחרי עיניו ואחרי הנוחות הכלכלית - " וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ...". הוא היה נע ונד בין כל ערי הכיכר - הוא היה יושב באחת מהערים עד שהם חטאו "יותר מדי" לטעמו של לוט, ואז במקום לעזוב את המקום הוא עבר לעיר אחרת מפני שזה יותר נוח כלכלית. אנו רואים ראיה לכך ב(בר' י"ט י"ז): כאשר לוט בורח מסדום המלאכים אומרים לו " המלט על נפשך אל תביט אל אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר; ההרה הימלט פן תספה! " וכן בפסוק כ"ט: " בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט ". וכך הוא תמיד הסתובב בין הערים, תמיד במצב של אוהל (כלומר עראי). בני ביתו למדו ממנו שמותר לחטוא, אך לא יותר מדי. הם גם למדו כמוהו ללכת אחרי ראות עיניהם, וכל אחד שחושב שהוא יקבע מה נכון ומה לא נכון, בסופו של דבר, ישכח את כל המידות הטובות שאבותיו למדו אותו (שאברהם לימד את לוט) וילך אחרי יצרו, ויתדרדר לדרגה ההפוכה לה: החסד שאברהם לימד את לוט אבד, ובניו לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים. ולא זאת בלבד אלא ששכרו עליהם את בלעם על מנת לקללם, והחטיאו אותם בגילו עריות ועבודה זרה בבעל פעור. ואת המידות ההפוכות למואב אנו רואים אצל רות:
1. החסד: " יעש ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי " (רות א' ח') " היטבת חסדך האחרון מן הראשון " (רות ג' י')
2. לא הלכה אחרי עיניה: " לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר " (רות ג' י')
3. צניעות: במדרש כתוב שבשעת אסיפת הלקט היא אספה בצניעות (שבת קי"ג:)

ולכן היא יכולה להצטרף לעם ישראל ואף יוצא ממנה דוד.

הסיבה שלוט פוחד לחיות בצוער היא שהוא ראה שאלוקים אמנם לא השמיד את כל העולם (כמו שהובטח לנוח לאחר המבול) אך הוא השמיד מספר ערים כליל מפני שלא עשו את רצון ה'. זמן מה לאחר שעבר לצוער הוא ראה שהם חוטאים והוא למד את הלקח שלו, ועזב אותם.
מלחמת 4 המלכים הייתה אמורה לשמש כרמזים מקדימים ללוט שיעזוב את ערי הכיכר ולכן הוא נלקח בשבי אך ניצל בזכות אברהם (אולי בפעם הבאה זכותו של אברהם לא תעזור).

סיבה אחרת להפרדה בין לוט ובין סדום יכולה להיות שנמרוד הפריד את לוט משאר המורדים כיון שהוא רצה להביא את לוט לשנער ולהראות להם מה קורה למורדים. או: כיון שלוט היה בכל זאת יותר צדיק מאנשי סדום, הוא לא עלה תחת אותה קטגוריה.

תגובות