המטרה שלשמה נברא האדם א

קוד: מטרת בריאת האדם א בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אראל

אל:

לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): ויאמר א-להים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ .

אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27)  ויברא אלוהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם .

יש שני הבדלים בין התכנון לביצוע:

  1. בתכנון נאמר "בצלמ נו כדמות נו" ברבים, ובביצוע נאמר "בצלמ ו , בצלם א-להים ברא אותו" ביחיד.
  2. בתכנון נאמר "בצלמנו כ דמות נו", ובביצוע לא נזכר בכלל "כדמותנו" אבל נאמר פעמיים "בצלמו, בצלם א-להים".

איך אפשר להסביר את ההבדלים האלה?

 

תגובות