נוח - הנוסע בזמן

קוד: נוח הנוסע בזמן בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אלחנן לוטוק

אל: נ..נח..נח"ת חשון ס'

המבול התחיל בשנת 600 לחיי נוח (בר' ז 11) והסתיים לאחר שנה ו10 ימים - בשנת 601 לחיי נוח (בר' ח 13). לאחר מכן כתוב (בר' ט28): "ויחי נוח אחר המבול, 350 שנה. ויהיו כל ימי נוח 950 שנה; וימות." אבל אם נוח חי 350 שנה אחר המבול - הוא היה צריך להיות בן 951 במותו! המסקנה הבלתי נמנעת היא שנוח טס בזמן, מזמן תחילת המבול לזמן סוף המבול. ואם כן - ייתכן שהוא טס לעוד מקומות ברחבי התנ"ך, כמו שתראו ב מדור הקומיקס. {ע' עוד בספר "מרכבות האלים" של פון דניקן}

תגובה / עמוס עזריה

א) ההנחה הבסיסית היא שהמבול היה משנת 600 לחיי נח ועד לשנת 601 לחיי נח, אבל, המבול היה רק 40 יום ("ויהי המבול ארבעים יום על הארץ" (ז 17)). אמנם יבשה הארץ רק לאחר שנה ונח יצא מן התיבה רק אז, אבל לא כתוב "ויחי נח אחר צאתו מן התיבה 350 שנה", או "ויחי נח לאחר שיבשה הארץ 350 שנה", אלא "ויחי נח אחר המבול". המבול הסתיים בשנת 600 שנה לחיי נח (40 יום לאחר שהתחיל).

ב) כתוב באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ. אין ספק שמונים כאן את חיי נח, ואם נח טס בזמן אז הוא הפסיד שנה, לכן לא ייתכן שעל פיו ימנו את השנים.

ג) אם נח טס בזמן מתחילת המבול לסוף המבול, מי האכיל את כל החיות שנמצאו בתיבה בזמן הזה? ואם תמצא לומר שגם הם טסו בזמן, אז כיוון שכל העולם חוץ מהם נמחה, והם טסו בזמן אז בעצם לא היה זמן, כי לא היה בשביל מי להיות זמן. (כמו שעץ שנופל באמצע היער לא עושה בום).

ד) אם נח טס בזמן איך ייתכן הוא שלח את העורב את היונה וידו ("וישלח את הערב" (ח 7), "וישלח את היונה" (ח 8), "וישלח ידו" (ח 9).)?

ה) הרי המבול השמיד את הכל, כיצד ייתכן שנח מצא מכונת זמן!

ו) מדוע הכתוב לא מציין עובדה חשובה זו שנח אכן טס בזמן? ואת התשובה: "כי זה ברור!" אפשר לדחות בכך שבאותה הפרשה אומרת לנו התורה דבר ברור הרבה יותר בפרק י' פסוק י"ד. (מאיפה יכלו לצאת כפתורים אם לא מכסלוחים ופתרוסים?)

לאור כל הקושיות האלו, נראה לענ"ד שנח לא טס בזמן. (לפחות לא שנה שלימה).

תגובות