נוח ואברהם

קוד: נוח ואברהם בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אלישבע

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

לאיש אחד היו שני בנים. ביום חורפי אחד יצאו שני בניו מהבית והאיש ישב בביתו וחיכה להם.

לאחר זמן נכנס הבן הראשון, והיה לו קר; הוא עלה לחדרו ולבש סוודר – אבל עדיין היה לו קר; אז הוא עלה לחדרו ולבש מעיל. האב לא אמר דבר בינתיים.

לאחר זמן נוסף נכנס הבן השני, וגם לו היה קר; הוא עלה לחדרו ולבש סוודר – אבל עדיין היה לו קר; אז הוא הסיק את התנור, ותוך כמה דקות החדר נעשה חם ונעים.

אז פנה האב אל בנו הראשון ואמר לו: "אתה דאגת יפה מאד לעצמך – שלך לא יהיה קר: לבשת סוודר ואז לבשת מעיל והיה לך חם. אבל החדר נשאר קר! לעומת זאת, אחיך – בהתחלה דאג לעצמו ולבש סוודר, אבל אח"כ דאג גם לנו – והדליק את התנור – כדי שגם לנו יהיה חם ונעים!"

ההבדל בין שני הבנים הוא משל להבדל שבין נוח לבין אברהם. נוח דאג יפה מאד לעצמו – ה' אמר לו שהולך לבוא מבול לעולם, והוא שמע בקול ה' ועשה תיבה גדולה כדי להציל את עצמו; אבל הוא לא עשה שום דבר כדי להציל את שאר העולם – לא כתוב שהוא ניסה להחזיר בתשובה את אנשי-דורו וגם לא כתוב שהוא התפלל בעדם. לעומת זאת, אברהם דאג גם לשאר העולם – עוד כשהיה בחרן הוא "עשה נפשות" (בראשית יב 5) וגייר את האנשים, וכששמע שה' רוצה להשמיד את סדום ועמורה – הוא התפלל בעדם וניסה לשכנע את ה' שיסלח להם...

אנחנו צריכים להשתדל ללכת בדרכו של אברהם.

תגובות