'רחל'

קוד: 'רחל' בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אריאל ונגרובר

אל:


הוי ליבי נכמר
אודות השמועה שהגיעה לכפר.
לבאר - יעקב הגיע
ואת האבן גלל מפיה.
את עדרי דודו השקה
ולאחר מכן קולו נשא -
פרץ בבכי, געה.
עת היא הגיעה את צאנה להגמיע,
נטפו דמעותיו על לחייה,
כי היא - הצעירה בבית אביה.
לא יעשה כן במקומותינו,
לתת הצעירה לפני הבכירה.
הוי לאה לאה -
האם היא רק בכירה??
בכי-רע??
בחירה!!
כערפל אשר את גופו עוטה
קשור הוא בסבך רגשותיו -
בספק.
כי לאה היא הבחירה!
חכמה
נבונה
רגישה
נטועה בה זו התכונה.
היופי, הולך ועוזב
והאופי, איננו מכזב.
המאבק בין כאן ועכשיו
לעתיד המתמשך,
יוכרע
כמו בכל האהבות
אשר לכל האבות
"בעיני לאה הרכות".

תגובות