תוכחתו של משה לנרגנים

קוד: ביאור:דברים א32 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

בתגובה לתלונותם של בני-ישראל לאחר שיבת המרגלים, אמר להם משה רבנו (דברים א29-33): "לא תערצון ולא תיראון מהם! ה' אלהיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' אלהיך כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלהיכם . ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם, באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם."

הפירוש המקובל למשפט המרכזי "ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלהיכם" הוא: 'איך אינכם מאמינים שה' יכניס אתכם לארץ, אחרי שראיתם את כל הניסים והחסדים הגדולים שעשה עמכם במצרים ובמדבר?!'. אבל, לפי פירוש זה, היה ראוי לכתוב את המשפט הזה בסוף הקטע, ולשים את כל המשפטים שמתארים את חסדי ה' (פסוקים 30, 31, 33) ביחד.

מכיוון שמשה רבנו הפריד בין הפסוקים המתארים את חסדי ה', נראה לי שיש בדבריו שני חלקים:

לפי פירוש זה, דבריו של משה בנויים במבנה מסודר:

לפי פירוש זה, גם משה רבנו בעצמו היה אחראי לאסון, כי הוא לא התנגד לבקשתם של בני ישראל אלא אמר (א23) "וייטב בעיני הדבר". ואכן, גם משה נענש באותו עונש של בני ישראל (א37): "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן-נון העומד לפניך הוא יבוא שמה; אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל". אמנם, במקומות אחרים נאמר שמשה נענש על כך שלא האמין בה' לעיני בני ישראל בפרשת מי מריבה (ע"ע...), אבל כנראה שיש כאן הצטברות של חטאים מאותו סוג - מעשים שמראים על חוסר אמונה. ע' גם בפירוש אברבנאל.

תגובות