הזכות והחובה לשאול

קוד: ביאור:דברים ד32 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים ד32: "כִּי שְׁאַל נָא לְיָמִים רִאשֹׁנִים אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנֶיךָ, לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים אָדָם עַל הָאָרֶץ וּלְמִקְצֵה הַשָּׁמַיִם וְעַד קְצֵה הַשָּׁמָיִם, הֲנִהְיָה כַּדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה אוֹ הֲנִשְׁמַע כָּמֹהוּ?"


1. על-פי הפשט, יש כאן חובה - חובה לשאול, לחקור וללמוד הסטוריה, כדי שנדע ונבין עד כמה ההסטוריה של עם ישראל מיוחדת ושונה מכל עם אחר. הייחוד מתבטא במעמד הר סיני ויציאת מצרים, כמו שכתוב בפסוקים הבאים: "הֲשָׁמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים מְדַבֵּר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ אַתָּה וַיֶּחִי? אוֹ הֲנִסָּה אֱלֹהִים לָבוֹא לָקַחַת לוֹ גוֹי מִקֶּרֶב גּוֹי בְּמַסֹּת בְּאֹתֹת וּבְמוֹפְתִים וּבְמִלְחָמָה וּבְיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְמוֹרָאִים גְּדֹלִים כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה לָכֶם ה' אֱלֹהֵיכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֶיךָ?" וזה חשוב משתי סיבות:

2. אולם, חז"ל דרשו שיש כאן רק רשות - הפסוק מלמד מה מותר לנו לשאול, ומכאן הסיקו מה אסור לשאול. הדיון מתחיל מקביעתה של המשנה, שאסור ללמד את מעשה בראשית לשני תלמידים יחד, אלא רק לתלמיד אחד כל פעם: "'ולא במעשה בראשית בשנים' - מנא הני מילי? - דתנו רבנן: כי שאל נא לימים ראשונים - יחיד שואל ואין שנים שואלין. יכול ישאל אדם (מה היה) קודם שנברא העולם? - תלמוד לומר: למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ; יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית (דהא למן בריית אדם הוא דיהיב רשותא, והוא - בערב שבת נברא)? - תלמוד לומר לימים ראשונים אשר היו לפניך (מיום ראשון). יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור? - תלמוד לומר: ולמקצה השמים ועד קצה השמים: מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל, ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור" (בבלי חגיגה יא ב (רש"י)).

מקורות ופירושים נוספים

שאל נא

ישנם פסוקים נוספים המעודדים אותנו לשאול:
 • דברים לב7: "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם, בִּינוּ שְׁנוֹת דר ודר; שְׁאַל אָבִיךָ וְיַגֵּדְךָ, זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרוּ לָךְ"
 • איוב ח8: "כִּי שְׁאַל נָא לְדֹר רִישׁוֹן, וְכוֹנֵן לְחֵקֶר אֲבוֹתָם" (פירוט)
 • איוב יב7: "וְאוּלָם שְׁאַל נָא בְהֵמוֹת וְתֹרֶךָּ, וְעוֹף הַשָּׁמַיִם וְיַגֶּד לָךְ"
 • ראו גם: שאל = א. ביקש מידע או חפץ

חייזרים בתנ"ך

על-דרך הדרש, ניתן לראות במילים "שאל נא... למקצה השמים ועד קצה השמים" רמז לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ:

"כתוב בתורה שברור ההיסטוריה, הוא לא רק בארץ, אלא גם מקצה השמים ועד קצה השמים, האם גם שם יש חיים, או שאולי יתישבו שם בני האדם?: "כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים" (דברים ד'). ואולי נשלח לשם את הגוים, אחרי שבני ישראל ימלאו את כל כדור הארץ?: "ופן-תשא עיניך השמימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים......אשר חלק ה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל-השמים" (דברים ד'). והאם יחזירו אותם משם? "אם-תגביה כנשר, ואם-בין כוכבים שים קנך--משם אורידך" (עובדיה). בכל מקרה היהודים שיהיו שם בוודאי יחזרו: "אם-יהיה נדחך, בקצה השמים--משם, יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך" (דברים ל') "אם-יהיה נדחכם בקצה השמים, משם אקבצם" (נחמיה א') ונקווה שתהיה להם נחיתה יותר נעימה מאשר היתה לאילן רמון ז"ל." (safy, בתוך: הייתכנו חיים במאדים על-פי התורה? / עצור כאן חושבים).

"לימים ראשונים - על ימים ראשונים. ולמקצה השמים - וגם שאל לכל הברואים אשר מקצה אל קצה. זהו פשוטו (חגיגה יא). ומדרשו: מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן הארץ עד השמים, והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה. הנהיה כדבר הגדול הזה - ומהו הדבר הגדול השמע עם וגו'" (רש"י)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • תורה ומדע - כיפה: ולא במעשה בראשית בשנים וכל שכן שלא יהו יותר, ואמרו כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלים, וכבר ביארנו טעם זה בהקדמתינו לחיבור זה, ... (cache)
 • יש הוכחה חותכת לקיומו של בורא עולם? -: אפילו ה' אומר לנו את זה במפורש בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך (תחקור ותברר ותשאל...), למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד ... (cache)
 • רבנים מוצפנים בתורה: לב-מא - מסביר על הפסוקים כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך וכו'. השומע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש וכו' או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במטות ... (cache)
 • לתיחומו של 'מעשה בראשית' - ישיבת שעלבים - המעיין: 10 יוני 2011 ... דתנו רבנן: 'כי שאל נא לימים ראשונים', יחיד שואל ואין שנים שואלין. יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר 'למן היום אשר ברא אלוקים אדם על ... (cache)
 • מעשה בראשית ג€“ שבעלפדיה: דתנו רבנן: 'כי שאל נא לימים ראשנים' (דברים ד, לב) ג€“ יחיד שואל, ואין שנים שואלין. יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר 'למן היום אשר ברא -להים אדם על ... (cache)
 • Ramban - בשבילי התנ"ך: ... ולמה לא אמר ששמע מה שעשה למשה ולישראל במתן התורה שהוא מהנפלאות הגדולות שנעשו להם, כמו שאמר (דברים ד לב): כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום ... (cache)
 • ישיבת כרם ביבנה: תפארת העולם ג€“ השילוב בין הגשמי לרוחני ומתן תכלית לעולם הגשמי ג€“ מתבארת יפה בפרשת ואתחנן: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם ... (cache)
 • Print: 4 מרץ 2008 ... כי שאל נא לימים ראשנים שאל אבי? ויגד? שאל נא באלהים ונדעה שאל את נערי? ויגידו ל? כי ציון במשפט תפדה ומל? במשפט יעמיד ארץ כי כל דרכיו משפט ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- עם הנבחר: כי בפרשת ואתחנן מודיע משה רבינו לבני דורו: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ; ולמקצה השמים ועד קצה השמים: הנהיה ... (cache)
 • עשרת הדברות בהתבוננות מעמיקה: כפי שנאמר: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך מיום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? ... (cache)
 • פרשת ואתחנן - נאום משה בפרק ד' - גיליונות נחמה ליבוביץ: ד"ה כי שאל נא לימים ראשונים: יאמר לא ימחול ולא יאריך השם לכם על עבודה זרה ועל ההשחתה בפסל וכל תמונה, כי עשה עמכם מה שלא עשה כן לכל גוי מעולם, ... (cache)
 • דפי לימוד למשפחה: (לב) כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו: ... (cache)
 • גם לנשמה מגיע אוכל כי אפשר לחיות בצורה - לפרשת יתרו: 29 אפריל 2008 ... לימים, באחרית ימיו, יזכיר משה רבנו את שתי ההופעות נוראות-ההוד הללו, כאשר יסכם את טובות ה' על עמו: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, ... (cache)
 • באורי אגדות חגיגה י-יא: אמרו כי שאל נא לימים ראשונים, יחיד שואל ואין שנים שואלין. ואנו יש לנו לשאול ולומר מה טעם לא שאל התלמוד ולשנים מ"ט לא, כי היכי דאמרינן גבי עריות ולשלשה מ"ט ... (cache)
 • דף יומי - חגיגה 2: דתנו רבנן: "כי שאל נא לימים ראשנים..." - יחיד שואל, ואין שנים שואלין. יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר: "למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ...". ... (cache)
 • איך חזר הרב אמנון יצחק שליט``א בתשובה - Shofar: 8 ינואר 2011 ... התורה עצמה כתבה (קראנו זה עתה, פרשת ואתחנן, דברים ד לב-לד) `` כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך... הנהיה כדבר הזה או הנשמע כמוהו. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: וכן הוא אומר: כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ. ר"א בשם רבי פדת אמר: בגדול ממך אל תדרוש, ברחוק ממך אל תחקור, במופלא ממך אל תדע, ... (cache)
 • פרשת לך לך: לב כי שאל נא לימים ראשֹנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא א-להים אדם על הארץ. ולמקצה השמים ועד קצה השמים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמֹהו. ... (cache)
 • מעמד הר סיני: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, ... (cache)
 • הוכחות - שאל את רביד - אורלנוער: אפילו ה' אומר לנו את זה במפורש בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך (תחקור ותברר ותשאל...), למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד ... (cache)
 • עשרת הדיברות - מעמד הר סיני: 16 פברואר 2010 ... כפי שנאמר: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך מיום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע ... (cache)
 • פרשת ואתחנן - "אינני עובר את הירדן" - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... נתינת טעם למעלה ממנו, ואין כאן עניין יקשר אליו הכתוב הזה! נסה להסביר את הקשר שבין " כי שאל נא לימים ראשונים" והפסוקים שאחריו לכל מה שנאמר לפני כן בפרקנו! ... (cache)
 • הוכחת מעמד הר סיני בצורה מושלמת: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ [ לאורך כל ההיסטוריה האנושית], ולמקצה השמים ועד קצה השמים [בשום מקום ביקום], ... (cache)
 • פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חגיגה פרק ב | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa: אמר ולא במעשה בראשית בשנים וכל שכן שלא יהו יותר, ואמרו כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלים, וכבר ביארנו טעם זה בהקדמתינו לחיבור זה, ... (cache)
 • הוכחה - שאל את רביד - אורלנוער: אפילו ה' אומר לנו את זה במפורש בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך (תחקור ותברר ותשאל...), למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: כי שאל נא לימים ראשונים - יאמר לא ימחול ולא יאריך השם לכם על ע"ז ועל ההשחתה בפסל וכל תמונה, כי עשה עמכם מה שלא עשה כן לכל גוי מעולם שהשמיעך קול אלהים מדבר ... (cache)
 • במדבר התשס"ז - תורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. למן היום אשר בראנ א-לוהים אדם על הארץ. ולמקצה השמים ועד קצה השמים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו? ... (cache)
 • פרשת ואתחנן - "כי תוליד בנים..." - גיליונות נחמה ליבוביץ: ד"ה כי שאל נא לימים ראשונים: יאמר, לא ימחול ולא יאריך ה' לכם על עבודה זרה ועל השחתה בפסל וכל תמונה, כי עשה עמכם מה שלא עשה לכל גוי מעולם, שהשמיעך קול אלוקים ... (cache)
 • ייחוד - שאל את רביד - אורלנוער: אפילו ה' אומר לנו את זה במפורש בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך (תחקור ותברר ותשאל...), למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד ... (cache)
 • גוי אחד שאל - ספריה ומרכז הנצחה קרית טבעון: אמר להם: אני ואתם נשאל לימים ראשונים, כמו שנאמר (דברים ד) "כי שאל נא לימים ראשונים. למן היום אשר ברא אלוהים אדם" - "אשר בראו: "לא נאמר אלא "אשר ברא". ... (cache)
 • כיצד פותחים את תוכנת word: פעילות מספר 8 ג€“ פיתחו את השער. "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך" (דברים ד', ל,ב). שער כמו עטיפה של ספר הוא הדבר הראשון אשר המתבונן במצגת רואה. ... (cache)
 • מעמד הר סיני ומתן תורה. לקראת חג שבועות - ישרא-בלוג: 31 מאי 2011 ... הקב"ה פונה בתורתו אל כל יהודי בכל דור ודור ומבטיח לו: "כי שאל נא לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ...
 • מצפון - שאל את רביד - אורלנוער: אפילו ה' אומר לנו את זה במפורש בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך (תחקור ותברר ותשאל...), למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד ... (cache)
 • אין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמיים: הקב"ה פונה בתורתו אל כל יהודי בכל דור ודור ומבטיח לו: "כי שאל נא לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה ...
 • זוהר שמות פרשת וארא - הזוהר היומי: ... א"ר יהודה קרא אוכח עליה דכתיב (דברים ד) כי שאל נא לימים ראשונים וגו', עד הכא אית רשו לב"נ לאסכלא מכאן ולהלאה לית מאן דיכיל למיקם עליה, ד"א בטחו ביי' עדי ... (cache)
 • כיצד מתייחס המדע לדת?: הדברים נכתבו מראש בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או ... (cache)
 • more "כי שאל נא לימים ":
 • האיסור להתפלל כשנצרך לנקביו: תלמוד לומר: "לימים ראשנים אשר היו לפניך...". יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור? - תלמוד לומר: "ולמקצה השמים ועד קצה השמים. ... (cache)
 • רבי אברהם בן דוד, הראב"ד הראשון / אמונה רמה: "כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים... השמע עם קול אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, או הנסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב ... (cache)
 • גן עדן [ארכיון] - פורום, פורומים, קהילות דצ'ו: 5 אוגוסט 2009 ... כי שאל-נא לימים ראשנים אשר-היו לפניך, למן-היום אשר ברא אלהים אדם על-הארץ, ולמקצה השמים, ועד-קצה השמים: הנהיה, כדבר הגדול הזה, או, ... (cache)
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף לח ג€“ ויקיטקסט: 8 יוני 2009 ... אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, שנאמר (דברים ד לב) [כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך ] למן היום אשר ברא אלהים אדם ... (cache)
 • מיזם תרבות ישראל - שלום מצרים, שלום חם: כך נכתב בתנ"ך, בספר דברים ד: "כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או ... (cache)
 • חופש המדע והדעת - משרד המשפטים: תלמוד לומר: "לימים ראשנים אשר היו לפניך". יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור? תלמוד לומר "ולמקצה השמים ועד קצה השמים" - מלמקצה השמים ועד ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - בר קפרא;: "כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים" - למן היום שנבראו אתה דורש, ואי אתה דורש לפנים מכאן, ... (cache)
 • דברים פרק ד-הדפסה בית מדרש: ... את ברית אבתיך אשר נשבע להם: (לב) כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה ... (cache)
 • לפורום הלימוד של מסכת חגיגה - ישיבת עתניאל: יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית - תלמוד לומר לימים ראשנים אשר היו לפניך. אפשר להציע שיש כאן רוחות מנוגדות, רבי יוסי, והגמרא שמביאה את מימרתו ואת מימרותיו ... (cache)
 • חדשות מחלקה ראשונה - News1: שלום מצרים, שלום חם: 17 פברואר 2011 ... כך נכתב בתנ"ך, בספר דברים ד': "כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר ... (cache)
 • בן עזאי - המותה לחסידיו ' יקר בעיני ה בן זומא - צופה הייתי: לומר לימים ראשנים אשר היו לפניך. יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה.,. מה לפנים ומה. לאחור. -. תלמוד לומר. +. דברים ד. + '. ולמקצה השמים ועד קצה השמים ... (cache)
 • טיסה עם חבר נעורים שחזר בתשובה הוכיחה לי את עליונותה של היהדות על...: 21 פברואר 2010 ... זהו הפסוק: "כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או ... (cache)
 • The Chosen People | The Jewish Nation FAQs: כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו (ע"ש המשך הפסוקים) ... (cache)
 • על חופש הדת, חופש הדעת, חופש המדע וחופש המידע / אביעד הכהן: תלמוד לומר: "לימים ראשנים אשר היו לפניך". יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור? תלמוד לומר "ולמקצה השמים ועד קצה השמים" - מלמקצה השמים ועד ... (cache)
 • more "ראשנים אשר היו לפניך ":
 • ביאור:בבלי חגיגה דף יב ג€“ ויקיטקסט: 26 ספטמבר 2008 ... השתא דנפקא ליה מ'למקצה השמים ועד קצה השמים', 'למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ' למה לי? כדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: אדם הראשון - מן הארץ ... (cache)
 • זיכרון מתן תורה - חברותא: הוא השפיע על העולם כולו, כפי שלא עשה זאת שום מאורע למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ ועד עתה, למקצה השמים ועד קציהם! מדוע, למרבה הפלא, לא מצאנו באף מצווה ... (cache)
 • חגיגה יב א ג€“ ויקיטקסט: 25 ספטמבר 2008 ... השתא דנפקא ליה מלמקצה השמים ועד קצה השמים למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ למה לי כדר' אלעזר דאמר רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | חז"ל ומדע: "אמר רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ וכיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעטו שנאמר אחור וקדם צרתני ... (cache)
 • עצור כאן חושבים - בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ: 8 אוקטובר 2004 ... תלמוד לומר למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ! יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית? תלמוד לומר לימים ראשונים אשר היו לפניך! ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מנשים באהל תבורך ֲ´תפקיד האשה בעצוב דמות הביתֲ´: מצוה זו נעוצה, אפוא, לדעת חז"ל, בתכונות יסוד של האשה הטבועות בה למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, תכונות שבאו לידי ביטוי שלילי באותו חטא ראשון. ... (cache)
 • זמן בריאת העולם בכתבי חכמי ישראל / דב גינזבורג: תלמוד לומר: 'למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ' (דברים, שם). יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית (מיום ראשון לבריאת העולם עד בריאת האדם)? ... (cache)
 • 'דברים פרק ד: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא דברים ד,לב כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים, ועד קצה השמיים: הנהיה ... (cache)
 • לשם שמיים: 1 אפריל 2008 ... הלכה ז: כל המסתכל בארבעה דברים ראתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור יכול קודם למעשה בראשית ת"ל למן היום אשר ברא ... (cache)
 • בית המדרש להתחדשות - עיונים בהגדה של פסח - 2: ת"ל למן היום אשר ברא אלוקים על הארץ (דברים ד'). יכול עד שלא נבראו סדרי תקופות? תלמוד לומר ולמקצה השמים ועד קצה השמים. מה תלמוד לומר למן היום אשר ברא אלוקים ... (cache)
 • המודרנה שבדרך: ולא נמצא לה ערך בכל החכמות והתחבולות למן היום אשר ברא ה' אדם על הארץ... נתגלו ונתפרסמו על ידי הדפוס בכל יום ובכל עת תועלת ותחבולות רבות, באשר נדפסו לכל ... (cache)
 • גרסה אחרונה - פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים: שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים כיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפך ... (cache)
 • תוכן גולשים: האמת שביהדות, ההבל שבכפירה - תוכן גולשים: 11 אפריל 2011 ... מבטיחה התורה מפורשות "כי שאל-נא לימים ראשונים אשר-היו לפניך, למן-היום אשר ברא אל-והים אדם על-הארץ, ולמקצה השמיים, ועד-קצה השמיים: הנהיה, ... (cache)
 • התנ''ך - מציאות או דמיון?: ובאמת התורה עצמה מדגישה את המיוחד והבלעדי שבמעמד הר סיני: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה ... (cache)
 • בריאה והיסטוריה במקרא: מאז הבריאה לא היה עוד אירוע מסעיר כבחירת ישראל, אשר באה לידי ביטוי ביציאת מצרים: 'כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על פני ... (cache)
 • איך הוכיחה התורה שיש א-לוהים?: בספר דברים (ד) אומר ה' את ההבדל בין הדת היהודית לכל דת אחרת בעולם: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ, ... (cache)
 • ספר מדרש רבא: ט שאלו המינים את רבי שמלאי כמה אלהות בראו את העולם אמר להם אני ואתם נשאל לימים הראשונים הה"ד (דברים ד) כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלהים אדם ...
 • more "למן היום אשר ברא ":
 • ע) והפילסוף מחבר הזהר אסף את כל הדיעות האלה וטפל אותם וחברם לאמונת...: ... שנ' כי שאל נא לימים ראשונים וגו' אשר בראו אלהים אדם על הארץ, אין כתיב כאן אלא למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, אמרו ליה והא כתיב בראשית ברא אלהים, ... (cache)
 • Harav Tsuriel - Parashat Shavua: הכל מתחייבים בהם מן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורות". הנה הגאון ר' אלחנן וסרמן ("הערות באגדה", בסוף פי' ליבמות, ... (cache)
 • לפנות ערב ג€“ חורב / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: ולעומת זה הנה קול אחר: כי שאל נא לימים ראשונים, אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים עד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה? ... (cache)
 • קטע א - האבות המייסדים: כי ישראל נשתנו מכל האומות שעל פני האדמה כדברי הכתוב: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים ... (cache)
 • בצוארי כדי שלא יהו הבריות אומרין דומה לנו שנמצא בה דבר של ערוה או...: ... שנ' כי שאל נא לימים ראשונים וגו' אשר בראו אלהים אדם על הארץ, אין כתיב כאן אלא למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, אמרו ליה והא כתיב בראשית ברא אלהים, ... (cache)
 • Grandeur et dֳ©cadence de l'Homme תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד...: ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים. כיון שסרח. -. הניח הקדוש. ברוך הוא ידו עליו ומיעטו.,. שנאמר ותשת עלי כפכה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן: יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם, תלמוד לומר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, יכול לא ישאל מששת ימי בראשית, תלמוד לומר לימים ראשונים אשר היו לפניך, ... (cache)
 • ברית ראשונים: הרי רק על אלה נאמר: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים ג€“ הנהיה כדבר הגדול הזה, ... (cache)
 • בחדרי חרדים | פורום: עצור כאן חושבים - מה זה רקיע?: ... שואלין יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם ת"ל (דברים ד) למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית ת"ל לימים ראשונים אשר היו לפניך" ... (cache)
 • [נ - נ"ט] Sefer Milchemos Hashem ספר מלחמות השם יתברך: ואין לך חקר בנסתרות, כי אם למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, אמר ר' לוי למה נברא העולם בבית, מה בית סתום מכל צד ופתוח מצד אחר, כל אין לדרוש מה למעלה מה ... (cache)
 • ספר תפארת ישראל למהר"ל מפראג - פרק לז - Aish.com: ... מתחייבם בהן מן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורים והמצות שהן נודעות מדרך השמועה מדברי הנביאים לא חשך אלהינו מלחייב לקדמונים ... (cache)
 • קדמת ישראל: מושב ישראל במצרים / זאב יעבץ: כי למיום ברוא אלהים אדם על הארץ לא נסה עוד ה' לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי באותות ובמופתים ככל אשר עשה ה' אלהים לאבותינו כי לא בחיל ולא בכח ולא בחרב ובחנית ... (cache)
 • [ל"א - ל"ט]Sefer Milchemos Hashem ספר מלחמות השם יתברך: יכול ישאל אדם קושם שנברא העולם ת"ל למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ. יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית ת"ל לימים ראשונים (פי' רש"י מיום ראשון) יכול ישאל ... (cache)
 • מקורות לפרק: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ" (דברים ד, לב) ג€“ [ללמדך שמאז צריך שאלה ועיון שכל ביותר, כי האדם היה תכלית הבריאה, ... (cache)
 • קול רנה וישועה: אלהים אדם על הארץ ויש לדקדק דמאי רמזה המשרה אמנם. וראה על פי מש זל בראשית ברא אלהים בשביל התורה. שנקראת ראשית ברא הקבה את העולם שאלמלא תורה לא ...
 • עשרת הדברות: 2 מרץ 2006 ... כפי שנאמר: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך מיום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - איוב: ... התורה יודעת מה היה קודם לברייתו של עולם, אבל אין לך לדרוש אלאמני שים אדם עלי ארץ, וכה"א כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ.... (cache)
 • פרשת יתרו - המחשת האמונה במעמד קבלת עשרת הדברות: 25 אוגוסט 2010 ..."כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך מיום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? ... (cache)
 • הרב טאו עלהאומה הפלשתינית: מיום היות ישראל לגוי ומיום ברוא אלהים אדם על הארץ", עמ' מב). לימים פותחה ברוח זו תורה. שלמה, ועל כך ראו, ישי רוזןג€“צבי, 'החולה המדומה ג€” צידוק השואה במשנת הרב ... (cache)
 • ספר עץ חיים: למן היום ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים וה' נתן חכמה. משיבת נפש תורת ה' תמימה. סמא דחיי למחזיקים בה ותומכיה. תורה חתומה. אשרי נוצרי עדותיו: ...
 • more "אלהים אדם על הארץ ":
 • באורי אגדות חגיגה יב ע"א: אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון מסוף העולם עד סופו, שנאמר ולמקצה השמים ועד קצה השמים, וכיון שסרח מעטו, שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה. קשו קראי אהדדי? ... (cache)
 • בריאת העולם בספרות הגאונים / ד"ר יהושע הורוביץ: בנוגע לדברי הגמרא (חגיגה י"א ב'): "יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור ת"ל ולמקצה השמים ועד קצה השמים, מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ... (cache)
 • פירוש שד"ל על בראשית פרק מז: [ב] מקצה: המ"ם לשימוש, והראיה ולמקצה השמים ועד קצה השמים (דברים ד' ל"ב), מקצה הארץ ועד קצה הארץ (שם י"ג ח' וכ"ה ס"ד) כי קודם עד תבוא מ"ם משמשת, ... (cache)
 • הבלוג של קולות: 30 מרץ 2011 ... לדרום מנין שנאמר (דברים ד) ולמקצה השמים ועד קצה השמים ומנין כחללו של עולם שנאמר ותשת עלי כפכה, אר"א אחור זה יום ראשון וקדם זה יום האחרון ... (cache)
 • מדרש רבה - תזריע: ... סופו מלא כל העולם כולו בראו מן המזרח למערב מנין שנאמר אחור וקדם צרתני מן הצפון לדרום מנין שנאמר (דברים ד) ולמקצה השמים ועד קצה השמים ומנין כחללו של עולם ... (cache)
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat Bereshit: אלהים את האדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים' (דברים ד' ל"ב). שביעית, נפח בו נשמה. שמינית, הכניסו לגן עדן, תשיעית, צוהו מזה אכול ומזה אל תאכל. ... (cache)
 • פרשת בראשית: שנאמר (דברים ד): ולמקצה השמים ועד קצה השמים. ומניין אף בחללו של עולם? ת"ל (תהלים קלט): ותשת עלי כפכה. רבי תנחומא בשם רבי בנייה ורבי ברכיה בשם רבי אלעזר אמר: ... (cache)
 • מדרש תנחומא - מקץ: ... לחמה נתן קץ שנאמר (תהלים יט) מקצה השמים מוצאו, לשמים נתן קץ שנאמר (דברים ד) ולמקצה השמים ועד קצה השמים, לארץ נתן קץ שנאמר (ישעיה מ) בורא קצות הארץ, ... (cache)
 • Text - ישיבת מעלות: ...'אחור וקדם צרתני' ומצפון לדרום מניין שנאמר (דברים ד') 'ולמקצה השמים ועד קצה השמים' ומניין אף בחללו של עולם תלמוד לומר (תהלים קל"ט) 'ותשת עלי כפכה'. ... (cache)
 • פליאה - הזמנה לפיוט: שנאמר (דברים ד) 'ולמקצה השמים ועד קצה השמים'. ומנין אף בחללו של עולם? שנאמר ' ותשת עלי כפכה'..."[3]. במדרש בראשית רבה מופיע גם התבטאות נוספת הקשורה ליחס שבין ... (cache)
 • יהדות למה דווקא תורת ישראל למה דווקא יהדות למה יהדות אמת אמונה...: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן יום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ (כלומר, משחר האנשות ועד היום), ולמקצה השמים ועד קצה השמים (כלומר, בכל העולם כולו) ... (cache)
 • המעטפה והתוכן - חברים מקשיבים: כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן יום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ (כלומר, משחר האנשות ועד היום), ולמקצה השמים ועד קצה השמים (כלומר, בכל העולם כולו), ... (cache)
 • האם דיבר האלוקים בהר-סיני?: 18 מאי 2004 ..."כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? ... (cache)
 • more "ולמקצה השמים ועד קצה ":
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - וארשתיך לי לעולם - מימי המדבר לימי הנערות: התורה עצמה מדגישה את הייחוד שבמעמד: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול ... (cache)
 • נאום הפתיחה של משה והערות להוראתו / יהודה קיל: "כי שאל-נא לימים ראשנים אשר-היו לפניך למן-היום אשר ברא א-להים אדם על-הארץ ולמקצה השמים ועד-קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו" (שם, לב). ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | המוסר ביהדות וההלכה היהודית: 15 ינואר 2009 ... נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו (? ... (cache)
 • בחדרי חרדים | פורום: נבואות ואקטואליה באחרית הימים - התחזקות: כך כתוב בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? ... (cache)
 • יציאת מצרים ג€“ פרק ד' ג€“ האם בעידן העתיק יכלו לשכתב את ההיסטוריה?: 27 ינואר 2010 ..."כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או ה-נ-ש-מ-ע כמוהו". ... (cache)
 • UNTITLED - Christian Churches of God: אדם על־הארץ ולמקצה השמים ועד־קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או. הנשמע כמהו. 33 השמע עם קול אלהים מדבר מתוך־האש כאשר־שמעת אתה ויחי. ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | איך הוכיחה התורה שיש א-לוהים?: ... ברא א-לוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו (?!), השמע עם קול א-לוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי (? ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | מי כתב את התורה?: (דברים, פרק ד): "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | מעמד הגוי ביהדות וההלכה: 27 ספטמבר 2009 ... נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו (? ... (cache)
 • פורום בנושא חינוך לאמונה - מורשת: ... לפחות): "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? ... (cache)
 • פרשת השבוע: ... לב-לג), "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. ... (cache)
 • פירוש לתנ"ך - פרק ד', ספר דברים בכפשוטו: ... נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו לג השמע עם קול אלהים מדבר ... (cache)
 • more "השמים הנהיה כדבר הגדול ":
 • ביאור:בבלי חגיגה דף יא ג€“ ויקיטקסט: 15 יולי 2008 ... לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו ] - יחיד שואל ואין שנים שואלין. ... (cache)
 • פסוק: כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה. כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו הנהיה השמימ ...
 • more "הזה או הנשמע כמהו ":

תגובות