לשכנו תדרשו

קוד: ביאור:דברים יב5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת:

אל:

[פורסם לראשונה בפורום נח"ת, 22.09.2003; דיון בין יצחק צויג, הלל גרשוני, אראל סגל].

דברים יב5: "כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאֶתָ שָׁמָּה"

הפועל דרש עיקר עניינו ייחס חשיבות וחקר היטב.
מה משמעות המצוה " תדרשו " בפסוק שלנו? מה בדיוק צריך לדרוש?

בדברי רמב"ן לפסוק זה ישנם שלושה פירושים שונים:

1. לשאול איפה נמצא עכשיו בית ה'

"שתלכו לו מארץ מרחקים ותשאלו 'אנה דרך בית ה'?', ותאמרו איש אל רעהו (ישעיהו ב3) 'לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב! ', כלשון (ירמיהו נ5) ציון ישאלו דרך הנה פניהם"

2. לברר איפה המקום הראוי לבנות את בית ה'

"ובספרי (ראה ח), תדרשו, דרוש על פי הנביא, יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, ת"ל לשכנו תדרשו ובאת שמה, דרוש ומצא ואח"כ יאמר לך נביא, וכן אתה מוצא בדוד וכו'.":
הלל: לאחר מחשבה, הבנתי מדוע הרמב"ן סובר שדווקא פירוש 1 הוא הפשט. ואף על פי כן, הדרש נכון אף הוא, אם כי ייתכן (כדרכו של דרש) שלא ממקומו. אני מדבר על המילה " יבחר ", שמלמדת על בחירה על ידי נביא. כמו בפרשת מינוי מלך, "אשר יבחר ה' אלהיך בו ", כאשר ברי שהמדובר בבחירה על ידי נביא.

3. לשאול היכן שוכן כבוד ה'

"ועל דרך האמת לשכנו תדרשו, לכבודו תדרשו, ובאת שמה, לראות את פני האדון ה' אלהי ישראל. וממנו אמרו חכמים {שכינה}:":

4. לעשות פעולות כדי להביא את השכינה

צחי: "לשכנו תדרשו" הכוונה לעשות פעולות כדי להביא את השכינה. חיפוש המקום כלול בתוך המצווה לדרוש את המקום. אבל המטרה הסופית היא להביא את השכינה, ולכן החיפוש הוא בכלל הדרישה להופעת שכינת ה' במקום אשר יבחר.

המדרש (סיפרי ראה סב) אומר:
"דרוש על פי נביא, יכול תמתין עד שיאמר לך נביא?, ת"ל לשכנו תדרשו ובאת שמה - דרוש ומוצא ואחר כך יומר לך נביא"
במילים אחרות, עליך לחפש את המקום ולמצוא אותו בעצמך, ואחר כך הנביא יתן לך אישור שזה המקום אשר בחר ה'.
זה היה החטא שמסופר בסוף ספר שמואל, שחז"ל ראו בו חטא על כך שלא דרשו לבנות את בית המקדש, למרות שידעו שהוא לא יבנה בימיהם!!!
כלומר, המצוה הזאת היא לכל דור ודור, ללא קשר אם הדור ראוי לכך שבית המקדש יבנה בימיו או שלא, אבל אנחנו מצווים לעשות כל מה שאנו יכולים כדי לקדם את העניין. כך עשה דוד המלך כשהכין את החומרים וחצב בהר, ולבסוף הקים את המזבח.


ראו גם:


תגובות