לא תתעב

קוד: ביאור:דברים כג8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים כג8: "לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי, כִּי אָחִיךָ הוּא; לֹא תְתַעֵב מִצְרִי, כִּי גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ"

הפסוק מדבר על שני עמים, שעשו לנו הרבה צרות לאורך כל ההסטוריה, ובכל-זאת נאמר שאסור לנו לתעב אותם. לא חייבים לאהוב אותם, אבל אסור לתעב (וכמסקנה, אסור לנו להרחיק אותם אם הם באים להתגייר - ראו בפסוק הבא). מדוע לא לתעב אותם?

לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא

היחס לבני אדום מדגיש את חשיבות הקשרים המשפחתיים: "לא תתעב אדומי - לגמרי, ואע"פ שראוי לך לתעבו שיצא בחרב לקראתך" (רש"י). "... מפני מה? כי אחיך הוא, גדולה אחוה" (ספרי).

לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו

היחס למצרים מלמד אותנו כמה מידות טובות:

א. הכרת טובה. המצרים אירחו אותנו בארצם במשך שנים רבות, החל מימי יוסף, ואנחנו זוכרים את זה לטובה עד היום. חז"ל קישרו את הפסוק לפתגם העממי: "בור ששתית ממנו - אל תזרוק בו אבן" (בבלי בבא קמא צב:), כלומר "כלומר: דבר הנצרך לך פעם אחת - שוב לא תבזהו" (רש"י שם).

ב. ראיה חיובית. מעבר לכך: בניגוד למקרים אחרים של הכרת טובה, כאן היו לנו סיבות מוצדקות בהחלט שלא להכיר טובה למצרים: האירוח שלהם נבע מלכתחילה ממניעים אנוכיים - יוסף הרי הציל אותם מרעב, והם רצו להעסיק את אחיו בתפקידים בכירים כדי שיביאו להם תועלת דומה. ועוד: אחרי מות יוסף ואחיו קם מלך חדש "אשר לא ידע את יוסף", ששיעבד אותנו ואף ניסה לחסל אותנו. ולמרות זאת, אנחנו זוכרים לעם המצרי את השנים הטובות. "המצרים לא קבלו את ישראל, אלא לצורך עצמם, וקבע להם שכר. והרי דברים ק"ו, ומה אם מי שלא נתכוין לזכות וזכה, מעלה עליו הכתוב כאלו זכה; המתכון לזכות, עאכ"ו." (רבי אלעזר בן עזריה, ספרי; ודומה לזה רבי יוסי, בבלי ברכות סג:). "לא תתעב מצרי מכל וכל, אע"פ שזרקו זכוריכם ליאור; מה טעם? שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק" (רש"י). "בשר ודם, אם יעשה לחברו רעה, אינה זזה מלבו לעולם; אבל הקב"ה אינו כן, אלא, היו ישראל במצרים, והיו המצרים משעבדין אותם בטיט ובלבנים, לאחר כל הרעות שעשו לישראל - חס הכתוב עליהן ואמר  לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, אלא רדפו אחר השלום, שנאמר (תהלים לד, טו): "בקש שלום ורדפהו"." (דברים רבה ה טו).

איך זה מסתדר עם יחזקאל לג13: "בְּאָמְרִי לַצַּדִּיק 'חָיֹה יִחְיֶה', וְהוּא בָטַח עַל צדקתו[צִדְקֹתָיו] וְעָשָׂה עָוֶל - כָּל צִדְקָתוֹ לֹא תִזָּכַרְנָה, וּבְעַוְלוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה - בּוֹ יָמוּת"? -

ג. הכנסת אורחים המונית. המידה הטובה הנפלאה, שבזכותה העם המצרי נזכר לטובה בתורה, היא האירוח שנתנו לאבותינו בזמן הרעב. אמנם בהתחלה היינו רק שבעים נפש, אולם תוך זמן קצר התרבינו והפכנו לעם רב ועצום, ובכל זאת הם המשיכו לארח אותנו, ורק המלך החדש הסית אותם נגדנו, שמות א9: "הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ". מכאן, שראוי לארח עמים שנמצאים במצוקה כלכלית.

ד. בעלות העם על הארץ. הכתוב מכיר בכך, שארץ מצרים היא ארצו של העם המצרי. לכל עם יש ארץ השייכת לו. כשאנחנו היינו במצרים, היינו רק אורחים. אמנם היינו רבים יותר מהמצרים, אך מעולם לא חשבנו שארץ מצרים שייכת לנו. אמרנו תודה רבה למצרים על כך שהסכימו לארח אותנו בארצם. כך ראוי לכל אדם להתנהג בארץ של עם אחר - לא לבוא בדרישות, אלא להודות על כל מה שמקבלים.

מקורות ופירושים נוספים

בניגוד למצרים ולאדומים, שנצטוינו לא לתעבם, נאמר, דברים כג4-5: "לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה' גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ה' עַד עוֹלָם: עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם לְקַלְלֶךָּ". 

1. ע"פ הפשט, שני החוקים המנוגדים קשורים למידת החסד: המצרים עשו עמנו חסד כשהיינו רעבים בארץ כנען, והעמונים והמואבים לא עשו עמנו חסד כשהיינו רעבים וצמאים במדבר.

2. אולם רשב"י הסביר את הניגוד בנימוק רוחני: "ר' שמעון אומר, מצריים הם טבעו את ישראל בים, ואדומים הם קדמו את ישראל בחרב, ולא אסרם הכתוב אלא עד ג' דורות. עמונים ומואבים, שנטלו עצה להחטיא את ישראל, אסרם הכתוב איסור עולם. ללמדך, שהמחטיא את האדם קשה לו מן ההורגו. שההורגו, אין מוציאו [אלא] מן העולם הזה (ומהעולם הבא); והמחטיאו, מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא." (ספרי, במדבר רבה כא ד).

"והנה, אנחנו נצטוינו בבני עשו שלא נתעב אותם ולא נקח את ארצם" (רמב"ן על בראשית לו יב)

גר = אדם שעזב את ארצו ועמו ובא לדור בארץ נכריה באופן קבוע (מהגר)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • המשפחה היהודית ג€“ מקורות: לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ידוד". 15. רש"י דברים פרק כג. פסוק ה. "על דבר, (ספרי) על העצה שיעצו ... (cache)
 • תולדות - זולדן: אחיכם בני עשו" (דב' ב, ד); "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא" (דב' כג, ח). גם כשבאה נבואת פורענות על עשו-אדום, מצוין היותו אח לישראל: "על שלשה פשעי אדום... על רדפו בחרב אחיו" (עמ' א, ... (cache)
 • המשך העלון: 9 ספטמבר 2011 ... פרשת השבוע - תצא הרב אריה קרן לא תתעב אדמי כי אחיך הוא (תצא כג-ח) העוונות והחטאים נקראים "אדומי" (לפי לשון הכתוב: "אם יאדימו כתולע"). אומרת איפוא ... (cache)
 • ספר המצוות לרמב"ם - מצוות לא תעשה: האזהרה שהזהרנו מלהרחיק זרע עשו אחר שנתגיירו, כלומר: שאנו מוזהרים לבל נתרחק מלהתחתן בהם אחר שנתגיירו. והוא אמרו יתעלה: "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא" (שם ח). המצווה הנ"ה ... (cache)
 • הנכרי והגר במקרא: לא תתעב אדמי, כי אחיך הוא. לא תתעב מצברי; כי גר היית בארצו. בנים אשר יולדו להם ג€“ דור שלישי יבא להם בקהל ה'". לפנינו שני סוגים: א) פסולים לעולם, ב) פסולים לשעה. הסוג השני ... (cache)
 • מה היא אבולוציה?: ... יהוהאלהיךלאתדרששלמםוטבתםכלימיךלעולם לאתתעבאדמיכי אחיךהואלאתתעבמצריכיגרהיית בארצובניםאשריולדולהםדורשלישייבאלהםבקהליהוהכיתצאמחנהעלאיביךונשמרתמכלדבררעכי ... (cache)
 • הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה: ... ואפילו הרע לו קרובו ועשקו, ואפילו היה אותו הקרוב בתכלית השחיתות, הכרחי שיביט הקרוב על המשפחה בעין החמלה, אמר יתעלה ' לא תתעב אדמי כי אחיך הוא' [דברים כג 8]. (cache)
 • בס"ד מי מנוחות ביאורים לתוספות מסכת מכות מאת הרב נחמן בן מוהר"ר...: וכן כתוב בדברים כג, ח-ט; לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'. קשיא...נפסול - מדבריו של רבי יהושע בן לוי עולה ...
 • פרשת לך לך: 4-3 ח לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו.34. ט בנים אשר יִוָּלדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'. כהמשך לסדרת מצוות זו באה בסופה של פרשת כי-תצא ... (cache)
 • הילדים הפליטים בבית סוהר, כי אין פתרון אחר: 27 אוגוסט 2009 ... בראשית טו13: "ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וע בדום וענו אתם ארבע מאות שנה ", דברים כג8: "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי ... (cache)
 • Chapter Eight - Tefillin, Mezuzah, v'Sefer Torah: ... נערה בתולה ואם בשדה ימצא כי ימצא לא יקח איש לא יבא פצוע לא יבא ממזר לא יבא עמוני לא תתעב אדמי כי תצא מחנה לא תסגיר לא תהיה קדשה לא תשיך כי תדר נדר כי תבא בכרם כי ... (cache)
 • העברים וארץ העבריים: גם לא תמצא בכתוב, שיזכיר עשו שהוא אחינו במצוות רק בדבר השליחות(10), וכמוהו ' לא תתעב אדמי כי אחיך הוא' (דברים, כ"ג, ח), אחר שהזכיר אדומי. וככה 'על רדפו בחרב אחיו' (עמוס, ... (cache)
 • פתיח: או פטירתו של רעואל.,. ואם., כן. הדברים מפליאים עד היכן הכרת הטוב. עוד מצאנו בחומש דברים.: ". לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. ")ח, ג"כ(. ופירש רש ... (cache)
 • ביאור:בבלי יבמות דף מט ג€“ ויקיטקסט: 4 מאי 2008 ... נישואין או אפילו של ביאה: [דברים כג,ח] לא תתעב אדמי כי אחיך הוא; לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו; [פסוק ט] בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה']; ... (cache)
 • רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה ח ד: 17 מאי 2009 ... ימצא איש כי יהיה נערה בתולה ואם בשדה ימצא כי ימצא לא יקח איש לא יבא פצוע לא יבא ממזר לא יבא עמוני לא תתעב אדמי כי תצא מחנה לא תסגיר לא תהיה קדשה ... (cache)
 • more "לא תתעב אדמי כי ":
 • Yeshiva.org.il- יחס התורה לעמים: וכן אתה מוצא, אחר כל הרעות מצרים ואדום לישראל ציוה עליהם, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי וגו', עמדו וסתרו ביתו שנא' זכור י"י לבני אדום וגו' (תהלים קלז: ז), וכתיב ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פליטי דרפור- סיוע כן, מקלט לא: לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו...דור שלישי יבוא להם בקהל ה'" (דברים כג,ד-ט). ויזת מעבר. התורה הרחיקה עמוני ומואבי לעולם; גם אם יתגיירו אסורים לבוא ... (cache)
 • דף לימוד בנושא שואה - מרכז הדרכה מקוון: לא תתעב אדומי כי אחיך הוא: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה': (דברים פרק כ"ג פסוקים ח'-ט'). על הפסוק לא תתעב אדומי - הטעם הוא ... (cache)
 • Default Normal Template: "לא תתעב אדֹמי כִּי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבֹא להם בקהל ה' "[16]. "לא תתעב אדֹמי", למה? - "כי אחיך הוא"?! זכורה לנו היטב ... (cache)
 • דף קשר 1130 - ויקרא - זכור: למיגזי לטבא טיבותא - 'לא תתעב אדומי... (לכאורה, המשך הפסוק הוא המשמעותי: '...כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו') (דברים כג, ח). למיגזי לבישא בישותיה - 'זכור את אשר ... (cache)
 • והגדת לבנך ג€“ פרק א ג€“ עם העבדים - TheMarker Cafe: 18 מרץ 2012 ..."לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו......" אין לי בעיה עם ציטוטים מהמקורות. אפילו אני שמח על כך. התורה היא גם שלך ושל כל אחד כאן. (cache)
 • נישואים לנשים נכריות: ... אל בלעם ויהפל ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך: לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם: לא תתעב ארמי כי אחיך הוא לא תתעב מצדי כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף סג ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא ודרש: (דברים כג ח) לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו; והלא דברים קל וחומר: ומה מצריים שלא קרבו את ... (cache)
 • ה' באלול הכרת הטוב: 18 אוגוסט 2010 ..."לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". והנה, כשנתבונן בדברי התורה הקדושה נמצא פלא גדול, הנה מצרים עינו אותנו בפרך, שיעבדו אותנו, ... (cache)
 • נתיבות עולם תורה יא ג€“ ויקיטקסט: 28 מאי 2010 ... כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילהו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא ודרש לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי ... (cache)
 • גירושין, כתובה וחלוקת רכוש: ח) למה, כי אחיך הוא (שם), בן טוב ובין רע אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גרים הייתם בארצו (שם) בין טובים ובין רעים עשיתם אצלם כמה שנים אבל עמלק זכור את אשר עשה לך עמלק" ועי"ש ... (cache)
 • סביב למשפחה: ''לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו''. פירש רש''י לא תתעב אדומי לגמרי, אף על פי שראוי לך לתעבו שיצא בחרב לקראתך. לא תתעב מצרי... מכל וכל, אף על פי ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- כבוד ואהבה לאוהבי ישראל: לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר ייוולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'". היחס לעמלק וכן היחס החמור לעמלק נקבע מפני התנהגותו לישראל, כמו ... (cache)
 • תגובות לכתבה: דיפלומטים ישראלים: "האמירות על הזרים פוגעות בנו" - עמוד 1...: (רדק) בספר דברים פ' כי תצא פרק כ''ג פסוק ח' נאמר": ''לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו'' פירש רש''י: לא תתעב אדומי: "לגמרי, אף על פי שראוי לך לתעבו ... (cache)
 • News1 | הכרת הטוב כערך עליון: 11 מאי 2011 ... דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא" (בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן/עפר) לפסוק בדברים [כ "ג, ח']: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | המוסר ביהדות וההלכה היהודית: 15 ינואר 2009 ... 4) דברים (פרק כג): לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". והפסוקים על כך חוזרים שוב ושוב. איסור שקר ומרמה: 1) שמות (פרק כ): "לא תענה ... (cache)
 • הדת קמה על יוצריה מאת ירון ידען - הביקורת של איילת על הספר: 30 יולי 2011 ... עוד כתוב: לא תתעב אדומי - כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי - כי גר היית בארצו. ואם על הגויים כך, על אחת כמה וכמה לישראל. אם את ציטטת מתוך הספר של מר ידען, ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | מעמד הגוי ביהדות וההלכה: 4) דברים (פרק כג): לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". והפסוקים על כך חוזרים שוב ושוב. איסור שקר ומרמה: 1) שמות (פרק כ): "לא תענה ... (cache)
 • more "אחיך הוא לא תתעב ":
 • בור ששתית ממנו אל תזרק בו אבן - ויקימילון: רבה בר מרי מקשר אותו לנאמר בספר דברים: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דברים כג ח). על הנאמר בתלמוד רש"י מפרש: "דבר הנצרך לך פעם אחת שוב ... (cache)
 • תשס"ג: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. יהודה פינצ'ובר .... אמר ליה דכתיב (דברים כג,ח): "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (בבא קמא צג.). כלומר, התורה ... (cache)
 • יגן - אתר היהדות שלי - מאמרים - הכרת הטוב ג€“ גם לשונא: 28 פברואר 2012 ... וכך כותב הוא לנו בתורתו הקדושה: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דברים כ"ג, ח') ג€“ בדיוק כמו שצוה אותנו הקב"ה על מצות פסח ומילה ג€“ כך הוא צוה אותנו להכיר ... (cache)
 • "זכור את אשר עשה לך עמלק": אולם, למרות כל האכזריות הזו כלפי עם ישראל, לא זו בלבד שהתורה אינה מצווה אותנו לשנוא את המצרים, אלא אפילו כתוב "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דב' כג:ח). לעומת מעשי ... (cache)
 • לסדר ויחי: ... ג), והנה המצרים שטופי זימה היו, ורודפים אחר בולמוס של עריות, ולעומת זה גם טובי לב היו, ורב חסד מטה כלפי חסד, עד כי אמרה תורה (דנייס כנ, ס): "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו", ... (cache)
 • לפרשת כי תצא תשע"א - מקראור: מצרים, למרות שהעבידו אותנו בפרך והרגו בנו, התורה מצווה "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" התורה זוכרת למצרים את הדבר החיובי, ששימשו אכסניה לישראל בעת דחק. דור שלישי של ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - מצרים;: השעבוד במצרים השאיר זיכרונות מרים בלתי נשכחים באומה, ואף על פי כן הוזהרו בני ישראל שלא לשמור איבה ולא לנטור שנאה למשעבדיהם: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דברים כג, ... (cache)
 • פרשת שמות - הכרת טובה: למרות כל אלו, אנו שונים מהם, ואותנו מצווה התורה: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דברים כ"ג ח'). על פי רש"י, ציווי זה נעשה כי גרנו במצרים. אוי ואבוי לאותם מגורים בהם שיעבדו בפרך ... (cache)
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח: וכן כל מי שנזקקת לו אי פעם, וכל מי שנהנית ממנו, ובאה עליו עת רעה, ואפילו הרע לך אחרי כן, חובה לגמול לו זכותו על מה שקדם, אמר יתעלה 'לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו' 22, וכבר ... (cache)
 • פרשת לך לך: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו;. בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבואו להם בקהל ה'". (ח - ט). על כך נדרש בהמשך הספרי (פיסקא רנ"ב): "'לא תתעב אדומי' מפני מה? 'כי אחיך הוא' ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק מ"ב: הוא יתעלה אמר: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו (שם), למרות שהתפרסם מה שהֵרֵעו 21 לנו מצרַיִם לאחר-מכן. ראה אפוא כמה מידות מעולות למדים אנו ממצוות אלה. שני אלה אינם מן ... (cache)
 • פרק מ"ג קבוצה ח: טעמי מצוות שבת ויום טוב. שבת, יום הכיפורים, פסח...: הוא יתעלה אמר: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו (שם), למרות שהתפרסם מה שהרעו'2 לנו מצרים לאחר - מכן. ראה אפוא כמה מידות מעולות למדים אנו ממצוות אלה. שני אלה אינם מן ... (cache)
 • parshat Tetzave + Shabbat Zachor: מצרים- נאמר בתורה "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דברים, ל"ו, י"ב). כדומה לפסוק זה נאמר "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא"; והלא עמלק היה נכדו של עשו (אדום) (בראשית ל"ו, י"ב). (cache)
 • פרשת בהעלותך - הדרך להתמודדות עם קשיהם של הגר והחוזר בתשובה: ... וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך (ויקרא י"ט, ל"ג), לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו (דברים כ"ג, ח'), לא תטה משפט גר (דברים ... (cache)
 • קהלת משה א יג ג€“ ויקיטקסט: 24 מאי 2011 ... תשדי ביה קלא א"ל דכתיב דברים כג ח לא תתעב אדומי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". ומדוע הגמ' לא מביאה ראיה מפנחס שהוא מוקדם יותר בתורה. (cache)
 • יהדות - מה היה המקרא אומר על יחסינו למצרים?: 12 ספטמבר 2011 ... את שעבוד מצרים ולהימנע מלהשיב את העם מצרימה (דברים יז) או לחזור בדרך מצרים (דברים כח), ומצד שני נאסר עלינו לתעב מצרי "כי גר היית בארצו" (דברים כג). (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: ולכן (דברים כ"ג ח') "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". ומכיוון שאין המצרי מרחיק ראות ולא היה משאילם עפ"י מזמתו, לכן מצווה ישראל לעודדם לכך ולומר להם: נעזבכם כרעים, נשאל ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- דברים פרק כג: ... אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך: (ז) לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם: (ח) לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו: (ט) ... (cache)
 • די להסתה, לפרעות ולפוגרומים: יחס התורה אל הגר | שומרי משפט ג€“ רבנים למען...: 29 מאי 2012 ... כלפיו, בהתייחסות המעניינת מבחינה פסיכולוגית לעובדת היותם של הישראלים גרים, או באותו הקשר, עבדים במצרים: "לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו" (דב' כ"ג 8), ... (cache)
 • למה כל כך שונאים אותנו בעמים? פרשת אמור: 4 מאי 2012 ... על הדרמה שקדמה ל "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". מאת משה לוי. היה בחור אחד במצרים שנולד מאיזה רומן בין אישה מפוקפקת אחת משבט דן ומצרי אחד שסיכן ... (cache)
 • הלקח מפרשת השבוע: לדעת לומר תודה - צו: 14 מרץ 2011 ... לדוגמה, כלפי אדם מזהירה התורה "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו"; התורה מצווה להשליך בשר לכלבים, כהוקרה על כך שלא נבחו ביציאת מצרים; גם הצמחים ראויים ... (cache)
 • פרשת בשלח - ישראל בפי חירות - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... ישראל גרים בארצם, ציוה הקדוש ברוך הוא לגמול חסד עם בניהם שנאמר (דברים כ"ג ח') "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצם", כל שכן הכותים, שאין עושים רע לישראל ג€“ שלא נגמול להם רע, ... (cache)
 • האדם בצלם: לתפישת האדם במקרא ג€“ שיעור 9: אבל לא רק האדומי, אלא אפילו המצרי, למרות שהיחס של המצרים לישראל היה נוראי ג€“ "לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו " ג€“ הוא נתן לך מקום לחיות. מה המשמעות של 'לא לתעב' אותם? (cache)
 • שומרי ברית קודש, השואה מהי?: ... ה' גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם" ואילו על אנשי מצרים נאמר בפסוק ח' ובפסוק ט' "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו ובנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה". (cache)
 • מקומו של ההגיון בהלכה: לא תתעב מצרי: כי גר היית בארצו. מצרי הותר דור שלישי: פרש"י שקשה מחטיאו מהורגו. ונשמרת מכל דבר רע: פיֲ´ רמב"ן במלחמה דשכיח פריצותא הזהירו יותר. כסוי צואה: רמב"ן פיֲ´ כי ... (cache)
 • פרשת בשלח ג€“ מלחמת עמלק: התמיהה גדולה במיוחד, כי הרי הקב"ה הוא זה שאסר עלינו לשנוא את מדכאנו במצרים על אף שהם כמעט חיסלו את העם היהודי בגזירות השמדה ובשעבוד קשה: "לא תתעב מצרי כי גר היית ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אבל הקב"ה אינו כן אלא היו ישראל במצרים והיו המצרים משעבדין אותם בטיט ובלבנים לאחר כל הרעות שעשו לישראל חס הכתוב עליהן, ואמר: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, אלא רדפו ... (cache)
 • more "מצרי כי גר היית ":
 • פרשת כי תצא - ההתרחקות משני העמים - גיליונות נחמה ליבוביץ: "כי גר היית בארצו". ו. "...דור שלישי..."-הסבר. הרחבות והכוונה .... ר' יוסף אבן כספי: ד"ה כי גר היית בארצו: ואם קם אחר-כך דור שכבשום לעבדים, ראוי לאדם שלא יכפור בטובה הקדומה. (cache)
 • אבן עזרא: וכן כתוב: כי גר היית בארצו. וכן היה קהת גר ועמרם ומשה גם אהרן ובניהם שבו אל ארץ כנען. עון האמורי - מפורש בפסוק: גדול עוני מנשוא. והזכיר האמורי בעבור תקפו. והנה משה הרג המלכים ... (cache)
 • "זרע קדש" או "עם עולם": חלוקי דעות בין שבי הגולה: לעומת יחס חיובי לאדמי ולמצרי; אדמי ג€“ כי גר היית בארצו, דור שלישי יבא להם בקהל ה'. עיון במקורות מראה שלא היתה הגבלה של נשואים עם אשה בת עם אחר מטעמים לאומיים: נאמר4: "כי ... (cache)
 • מה היה המקרא אומר על יחסינו למצרים?: מצד אחד, אנו מצווים לזכור את שעבוד מצרים ולהימנע מלהשיב את העם מצרימה (דברים יז) או לחזור בדרך מצרים (דברים כח), ומצד שני נאסר עלינו לתעב מצרי " כי גר היית בארצו" (דברים ... (cache)
 • תנ"ך - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' - אליהו שי: [רנ"ב]. "לא תתעב אדומי" מפני מה? "כי אחיך הוא", וגדולה אחוה. "לא תתעב מצרי" מפני מה? "כי גר היית בארצו". אמר רבי אלעזר בן עזריה: המצרים לא קבלו את ישראל אלא לצורך עצמם, ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: כמעט ארבעים שנה המתין משה רבנו עד שיכול היה להורות לעם ישראל בערבות מואב "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו..." (דברים כג 8) לא קשה לתאר מה היה קורה אילו, חס ושלום, היה ... (cache)
 • פרשת כי תצא: "לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו". היתר חיתון לאחר דור שלישי של התגיירותו, מול איסור חיתון עם גרי מואב ועמון: "על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים", ... (cache)
 • more "כי גר היית בארצו ":

תגובות