איסור על גיוס כלים של חתן

קוד: איסור על גיוס כלים של חתן בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

בדברים כד5-6, יש שתי מצוות שלכאורה אין קשר ביניהן:

  • "כי ייקח איש אישה חדשה, לא ייצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח."
  • "לא יחבול רחיים ורכב, כי נפש הוא חובל"

פרשנים שונים ניסו להסביר את הקשר בין המצוות; ע' למשל בדברי הרב אמנון בזק ("שבת בשבתו", פרשת כי-תצא ה'תשס"ג).

ולי (אראל) נראה, שהמצוה "לא יחבול רחיים ורכב" היא מצוה על שלטונות הצבא: הם יכולים לחשוב, שאם אסור להם לגייס את החתן - מותר להם לפחות לגייס את הכלים שלו, את הרחיים שבהם הוא טוחן קמח, או את כלי הרכב שלו, כמו שמקובל גם בימינו, שכאשר מגייסים אדם למילואים - מגייסים לפעמים גם את כלי-רכבו (ע"ע רחיים ורכב). לכן קובעת התורה, שהאיסור לגייס את החתן בשנת נישואיו חל גם על הכלים החיוניים שלו - כי אם ייקחו לו את הכלים שבהם הוא מכין אוכל, או את כלי התחבורה, איכות החיים שלו תיפגע באופן משמעותי כאילו לקחו את נפשו ("כי נפש הוא חובל"), והוא לא יוכל לשמח את אשתו.

וחז"ל הרחיבו את המצוה, וקבעו שאסור באופן עקרוני לקחת מהאדם את הכלים החיוניים שלו, גם אם אינו חתן בשנת נישואיו, וגם אם הוא חייב כסף (ע"ע רמב"ם, הלכות הלוואה).

 

 

תגובות