> > >

,

: : 6 "

: 1

:

:

6: " ' , ' "

- '?

16: "וּתּ פּ שׁוּ וֹ", . , ' ? " :

1. ' , ( ): " - ".

2. " - , ; , , . , . , , , ( )."    

" ( ): " ' ' ", . () ( ): " ' ". , ".

" ( ): " ' ". , . ( ): "( ): " " - ", , , , " (").

(): " , : "

"" " "?

" ' ", - . " " , : " , ... , , -- , , , ... , ... ... ' , ... ... , ..." ( " ).

" , , ... , - ... ' " ( , , ' 25-26).

:

  • 29: "וּקּשׁתּ שּׁ ' וּ כּ שׁנּוּ וּ שׁ" ()
  • 5: "אָתּ ' וּ שׁ וּ "
  • 12: "תּ יִשׂ ' שׁ מּ כּ יִאָ ' בּ דּ וּאַ וֹ ' וּ שׁ"
  • 13: " שׁ תּשׁוּ שׁ אָ וּ יּוֹ אַ ' וּוֹ וּ שׁ"
  • 4: " שׁ דּ נּ וּ וֹ וֹ וֹ וּ כּ סּ ' יִשׁ ' וּ שׁ"
  • 16: "יּוֹ זּ ' וּ שׂוֹ קּ לּ מּשׁפּ שׁתּ שׂ וֹ וּ שׁ"
  • 2: "שׁתּ ' שׁתּ וֹ כּ שׁ אָ וּ יּוֹ אַתּ וּ וּ שׁ"
: = , = , .