זכור, נשים וטף

קוד: זכור נשים וטף בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אראל

אל:

כחלק מדיני שלום ומלחמה בתורה , מפרטת התורה מה צריך לעשות לעיר שמסרבת להשלים איתנו (דברים כ12-14): "ואם לא תשלים עימך, ועשתה עימך מלחמה - וצרת עליה. ונתנה ה' אלהיך בידך; והכית את כל זכורה לפי חרב. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה - תבוז לך; ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן ה' אלוהיך לך".

כדי להבין מה בדיוק צריך לעשות, צריך להבין את המשמעות המדוייקת של המילה "זכור". הפרשה אומרת שלא צריך להכות את הנשים והטף, ומכאן אפשר להסיק ש"זכור" כולל את מי שאינו אישה ואינו טף.

אבל מה משמעות המילה "טף"? קשה לדעת מה השורש הדקדוקי של המילה כי יש בה רק שתי אותיות. אבל בארמית אומרים "טפל" (ע' תרגום אונקלוס), ומכאן אפשר להסיק שהשורש המקורי של המילה היה "טפל" (ובמשך הזמן האות ל' נפלה). מכאן אפשר להסיק שמשמעות המילה "טף" היא "הטפלים, שאינם יכולים להסתדר בעצמם, שצריך לטפל בהם". זה כולל, קודם-כל, את התינוקות - עד גיל 6 בערך (לא כולל ילדים שזורקים אבנים - הם הרי יודעים להסתדר טוב מאד בלי שיטפלו בהם!). זה כולל, כנראה, גם זקנים שצריך לטפל בהם, ואולי גם חולים ונכים. את כל אלה לא צריך להרוג - הם לא נכללים ב"זכור".

ננסה לבחון את הפירוש שלנו למילה "זכור" ע"פ מקומות אחרים בתורה. המילה "זכור" מופיעה בתורה עוד פעמיים, במצוות העליה לרגל (שמות כג17): שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון ה' . ע"פ התורה שבעל-פה (רמב"ם, הלכות חגיגה פ"ב ה"א): "נשים ועבדים פטורין מן הראיה; וכל האנשים חייבים בראיה - חוץ מחירש ואילם ושוטה וקטן וסומה וחיגר וטמא וערל, וכן הזקן והחולה והרך והענוג מאוד שאינן יכולין לעלות על רגליהן. כל אלו האחד עשר פטורין; ושאר כל האנשים חייבין בראייה". כל מי שנכלל ב"טף" לפי פירושנו (קטנים, זקנים, חולים ובעלי-מום מסויימים) אכן פטור מהראיה כי הוא לא נכלל במושג "זכור". מלבדם יש עוד פטורים, מסיבות אחרות (למשל הטמא פטור כי הוא לא יכול להיכנס למקדש ולהיראות שם לפני ה').

לסיכום, כשכובשים עיר שסירבה להשלים איתנו, יש להרוג בה את כל הגברים שפועלים באופן עצמאי ולא צריכים שיטפלו בהם.

 

תגובות