לא איש דברים אנוכי

קוד: לא איש דברים אנוכי בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל: התחלה בלבד

מתוך השיעור מתוך האש .

[שמות ד 10-12]

ויאמר משה אל ה': 'בי ד', לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך; כי כבד פה וכבד לשון אנוכי.

ויאמר ה' אליו: 'מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם או חירש או פיקח או עיוור? הלוא אנוכי ה'! ועתה, לך; ואנוכי אהיה עם פיך, והוריתיך אשר תדבר.

 

תגובות