> > > > > >

: : 4 "

: 1

:

:

4: "- , , ; ".

' ( ), ( ). :

- , () ;   () , .

("), 23: " וֹ כּ כּ שׁ יּ", , , , , : (").

- " " - , , ' (" ". ).

- , , . ? :

1. . , ; , , . , () " " : " - , , - '" (").

2. - . , - ; - -. ; , 26: "וּ אַ וּשׁ שׁ אָ ' 'וֹוּ בּ יִשׂ יִ '", 4: " מּ יִשׂ יִ בּשׁ גּ", 17: "כּ בּ יּוֹ זּ וֹ ",  41: " בּ יּוֹ זּ וּ כּ ' יִ",  51: " בּ יּוֹ זּ וֹ ' בּ יִשׂ יִ ".

?

1. : " , " (' ).

- , " ".

2. ( " ): " ". - , , , 10: "בּ , שׁ, בּשׂ, מּ, וֹ וּ", 23: "וּאַ וּ, פּשׁ, פּ וּ וֹ". , : " ( ) ".