>>

: : 22 "

: 1

:

:

22: " , ; "

- .

- , . .

, , 50: "סּפּוֹ מּוֹ מּוֹ כּפּוֹ מּתּוֹ וּ" (").

, , .  , , " - " (").

- ? , , , ,  29-30: " בּ לּ, ' כּ בּוֹ בּ יִ... יּ פּ וּ יִ, תּ בּיִ כּ בּיִ שׁ שׁ , יּ שׁ וּאַ יּ וּוּ צּוּ תּוֹ מּ גּ אַתּ גּ בּ יִשׂ וּוּ וּ ' כּבּ"!

1. , , , -, , , - .

2. , - - - . ( ).  , ,   7: " וֹ וּ יִוּ ' וֹ , יִ וֹ",    2: "כּ נּ שׁ סּ מּ, יִ יִ ' וּוֹוֹ יִ ",  12: "גּ שׁ שׁ מּ, כּיּוֹ , כּשׁ כּוֹ". ,  - .

.