שור נגח שהמית בהמה

קוד: ביאור:שמות כא36 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אדם שבהמתו כבר גרמה נזק נושא באחריות גדולה יותר לנזקים שהיא תגרום בעתיד:
שמות כא36: "אוֹ נוֹדַע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמוֹל שִׁלְשֹׁם, וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו - שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם שׁוֹר תַּחַת הַשּׁוֹר, וְהַמֵּת יִהְיֶה לּוֹ"

או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם

כאשר השור שהזיק כבר היה ידוע לבעליו כשור מזיק, העונש גדול יותר - ראו שיטת הניקוד לעברייני תנועה.

ולא ישמרנו בעליו

מכאן למדו חכמי ישראל על החובה לשמור על בעלי חיים מזיקים - ראו ולא ישמרנו בעליו.

שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו

על-פי הפשט, הפסוק מלמד שיש לבצע את שומת הנזקים ב"שיטת התיחלוף" - המזיק צריך להחזיר את הניזק בדיוק למצב שהיה בו לפני הנזק (רשב"ם על פסוק 34, שד"ל); והנבלה שייכת למזיק, מאחר שהוא נתן לניזק שור חלופי.

וחז"ל הקלו על המזיק, ופסקו שיש להשתמש ב"שיטת הפחת" - המזיק צריך לשלם לניזק רק את ההפרש במחיר השוק בין מצב השור לפני הנזק לבין מצב השור אחרי הנזק; האחריות למכירת הנבלה ולקניית שור חדש מוטלת על הניזק, ואם ערכה של הנבלה ירד - הניזק מפסיד (ראו והמת יהיה לו).


תגובות