מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרג, כי לא אצדיק רשע

קוד: ביאור:שמות כג7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בפרשת משפטים, בקטע שעניינו הנחיות לניהול משפט צדק, נאמר (שמות כג7):
"מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרג, כי לא אצדיק רשע".

משמעותו העיקרית של הפסוק היא, כדברי שד"ל: "אזהרה לדיין שיהיה מפחד תמיד מלטעות בדין, ולחשוב בלבו, כי טוב שיזכה את החייב משיחייב את הזכאי... כי כבר הרבה שליחים יש לי להמית החייב";

אולם חז"ל הסיקו מסקנות מפורטות מכל אחד משלושת חלקי הפסוק:

תגובות