תשתית כלכלית לחוקה

קוד: תשתית כלכלית לחוקה בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: דוד ויסקוט

אל:

למחיקה - לבקשת המחבר

תגובות