המלאך שה' שלח ללוות את בני ישראל בדרכם לארץ כנען

קוד: מלאך הדרך בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אראל

אל: