מתי מותר/צריך להימנע מהצלת הזולת כדי שלא לעשות איסור

קוד: מתי להימנע מהצלת הזולת כדי שלא לעשות איסור בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

תגובה ל: ויקרא יט שנכתבה ב14:57:06  15.02.2005


[לא גמור]

כתוב בויקרא יט 16: "לא תעמוד על דם רעך", מכאן שיש מצוה להציל את חיי הזולת.

אך מה עושים כאשר הצלת חיי הזולת כרוכה באיסור?

ניתן ללמוד מהפסוקים, שבמקרים מסוימים מותר אפילו להרוג אדם בידיים כדי למנוע ממנו לעשות איסורים מסוימים (כאשר הוא מתכוון לרצוח, לאנוס, או לחלל את שם ה'). מכאן, קל וחומר שאסור לעשות איסורים אלו כדי להציל אדם ממוות (אסור לרצוח אדם חף מפשע, אסור לאנוס, ואסור לחלל את שם ה', כדי להציל אדם אחר; מותר לרצוח רק את הרודף. ע"ע האם מותר להרוג מעטים כדי להציל רבים? ).

לפי רוב הדעות, אסור לאדם לעבוד אלילים כדי להציל את עצמו , ומכאן ניתן להסיק שאסור לעשות זאת גם כדי להציל אנשים אחרים.

אך מה בקשר לשאר המצוות - אם מותר לאדם לעשות איסור כדי להציל את עצמו, האם נובע מכך שמותר לו לעשות איסור גם כדי להציל אחרים? ע' בדיונים הבאים: האם מותר לעשות איסור כדי להציל אחרים? , האם מותר לחלל שבת כדי להציל גויים? , יעל ואסתר הקריבן את גופן כדי להציל את עם ישראל .

תגובות