> > > >

? ?

: : 38 "

: 1

:

:

38: " , "

- , ".  , , 44: "אַ גּ , בּוֹ בּ , אַתּ תּ לּ בּ תּ, כּ ' ".

, ?

1. - " " ( , .): , 2-3: " מּ דּשׁ אָ וֹ שׁוֹ וֹ.... תּשׂ אָ שׁ תּ מּנּוּ וּהּ...", 176: "תּ כּשׂ בּקּשׁ דּ כּ שׁתּ" (), ' , 16: " קּשׁ, נּדּ אָשׁ, נּשׁבּ שׁ, וֹ זּ, שּׁ אַשׁ נּ שׁפּ".

2. - " , " ("): - , .   , " - : " (), .  , 13: " בּיּוֹ וּ יִתּ בּשׁוֹ גּוֹ, וּוּ בּ אַשּׁוּ נּדּ בּ יִ, שׁתּוּ ' בּ קּשׁ בּוּשׁ" ().

3. ' , 5: " אָתּ ' : מּ אָ, יּ , יּ שׁ בּ , שׁ וֹ גּוֹ וּ " ().

?

1. - , 32: " דּבּ אָ שׁ תּוּ הּ בּ יִשׂ 'אָ שׁ וּ הּ וּ הּ וֹשׁ , שׁ וּ וֹהּ אַשׁ דּוֹ'". - - " ", ' .

2. - " " ( , .), , . , .

3. - " " ("). , "" , .