מאגרי נתונים שקשורים למצוות

מאת: אראל

קוד: מאגרי נתונים

הטבלה prt_mcwa נערכה ע"י חפציבה אונגר ואראל סגל . שאר הטבלאות נערכו ע"י אראל סגל .

תגובות