בתוך הזרם ונגדו

מאת: צוריאל אדמנית

אוסף מאמרים מאת צוריאל אדמנית ז"ל, חבר קבוצת יבנה ה'תרע"ה - ה'תשל"ד. העורך: יצחק אשר. חברי המערכת: מרדכי חיות, ידידיה כהן. בהוצאת מזכירות הקיבוץ הדתי, תל-אביב ה'תשל"ז.


א. בעולם הערכים

ב. הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית

ג. התנועה הקיבוצית וייחודה

ד. קבוצה דתית במפנה הדורות

ה. סוגיות בחינוך

ו. הנהגה דתית

ז. יישוב ארץ ישראל ומצוותיה

ח. ראשית צמיחת גאולתנו

ט. במעגלות השנה
תגובות