ריבוי נשים

  1. חרם דרבנו גרשום - מקורו וטעמיו / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים
  2. מדוע לאיש מותר לקחת שתי נשים, ולא להיפך? / כותבים שונים -> עצור כאן חושבים
  3. גנטיקה / אראל