דיונים שמשווים בין ערך לימוד התורה לבין מצוות אחרות

  1. ע"פ ספר משלי: הוראה > מצוות > לימוד / אראל (שאלה: יעל)
  2. תפילה / הרב נחום נריה -> המעיין, תשרי תשנ"ג
  3. משפחה / מחברים שונים -> "עצור כאן חושבים"