לימוד רצון ה' מאירועים שקורים במציאות

  1. סימנים משמיים - איך צריך להתייחס אליהם? / צחי צוייג -> "דרישת השם באמצעות התורה שבכתב בתורה שבכתב"
  2. קידום הגאולה כמדד לצדקת הדרך / צחי, פאדס, אראל -> דרישת השם באמצעות התורה שבכתב
  3. שכר ועונש בעולם הזה כאמצעים לחשבון נפש / כותבים שונים -> דרישת השם באמצעות התורה שבכתב