חג חנוכה

  1. כשחר פרוש על ההרים / שחר -> כפית ה'תשס"א כסלו
  2. עשה לך שרף ושמת אותו על נס... וראה אותו וחי / ? -> פו"ס 9
  3. פורים וחנוכה / ר' קורמן -> תכלת אברהם
  4. מצגת לחנוכה / שלח: אביהו-איתן חדד   [נכתב ב: 10:59:06  14.06.2006]
  5. שיר על: נס חנוכה שלי / רמי ניר   [נכתב ב-12:12:12  30.11.2006]