שיביא האדם קורבן אשם תלוי אם נסתפק אם חטא

תוספות ותגובות