לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול

תוספות ותגובות