שלא יכנסו הכוהנים למקדש פרועי ראש (מגודלי שיער)

תוספות ותגובות