שלא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה

תוספות ותגובות