לא להתעדן באחת מכל העריות, והן - קרובות, אשת איש ונידה

תוספות ותגובות