לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב

תוספות ותגובות