להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר

תוספות ותגובות