לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד

תוספות ותגובות