להקריב קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת

תוספות ותגובות