לא להשתחוות על אבן משכית אפילו לה'

תוספות ותגובות