לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט

תוספות ותגובות