שלא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות

תוספות ותגובות