לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות

תוספות ותגובות