להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון

תוספות ותגובות