לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים

תוספות ותגובות