לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי

תוספות ותגובות