לשמוח ברגלים, יחד עם המשפחה והעבדים והבודדים

תוספות ותגובות