לא להניח את בהמת הזולת נופלת תחת משאה אלא לעזור לה

תוספות ותגובות