לא להסגיר עבד שברח מאדוניו מחו"ל לארץ ישראל

תוספות ותגובות