להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים

תוספות ותגובות