לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין

תוספות ותגובות