לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה

תוספות ותגובות