נושא חדש על: לכבד אב ואם

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ 012.net.il

בן 16 תלש לאמו שרשרת מצוארה, מפני שהוא מכור לסמים,
בן 40 מכה את אמו ואת אביו, אין לי מושג מה הסיבה? מה שלא תהיה הסיבה? זה אדם, שאסור שיתקיים בעולמנו,
הורים תחת איום שמא חלילה הילדים יגישו תלונה כנגדם,
רוב הילדים מדברים בקול רם להורהם, ללא נימת כבוד אפילו בגישה בדבר זה או אחר, חלק מהחברה שלנו השתבשה
ואיבדה את כבוד ההורים, ולעת זיקנה, אותם לבית אבות
וזה כשלעצמו שולל את כבוד ההורים, יש הבדל מהותי מדור לדור, בנושא כבד את אביך ואמך? בן רצח את אימו עקב דירה באחד הישובים, בהיותו בגיל 50 הוא ימות בבית הסוהר, יש חובות כאשר שוללים כבוד ההורים, כבר בא לו גידול במאסר,
הא5ם קיים כבוד ההורים? לאור היחס למורים בבתי ספר מצד הילדים, מזלזל היחס, האם זו לא השלכה ישירה לאיבוד כבוד ההורים בכל המגזרים, ללא ההכללה מצידי לנושא, אבל זה קיים שלילת כבוד ההורה, יש גם חוסר כבוד לילדים מצד ההורים, גם ההורים א6יבדו את כבוד הילדים, החל מניצול תמימותם של הילדים וחלה בניצול מיני, ברמות שונות, קיימת הדרדרות בנושא כואב זה,
האם יתכן שאכבד את ההורים כאשר הם שוללים את התמימות שלי והטוהר שלי בתור ילד? ומנצלים אותה לרעה
לטובתם?
יש מקומות שהכל מתושטש, ואין הבחנה בגבולות של הטוב והרע, כך ששם חוגג הרוע והטומאה, את מי זה מעניין?
האם יש התיחסות רצינית לנושא זה?
על כך יעידו עובדים סוציאלים, אשר חסרי אונים מחוסר משאבים, רק הם מכרים עד כמה התופעה קשה, אשרי האנש/ים המכבדים את ההורים, ואשרי ההורים המכבדים את ילדהם, אמן,
בכבוד ר5ב סמי אלקייםתת-נושאים